Mongolian traditional costumes (1)

Mongolian traditional costumes (1)

Mongolian traditional costumes (2)

 

Mongolian traditional costumes (3)

Mongolian traditional costumes (4)

 

 

 

лªÉçÕÕƬ£¬¶õ¶û¶à˹£¨ÄÚÃɹţ©£¬2013Äê7ÔÂ19ÈÕ   ÏìɳÍåÉÏÑÝʱװÐã   7ÔÂ18ÈÕ£¬Ä£ÌØÔÚλÓÚ¿â²¼ÆäɳĮ±ßÔµµÄÏìɳÍå¾°Çø±íÑÝ¡£   µ±ÈÕ£¬ÄÚÃɹŶõ¶û¶à˹ÊÐÏìɳÍåÂÃÓξ°Çø¾ÙÐеĵÚËĽìÏìɳÍå¹ú¼ÊÉãÓ°ÖÜ£¬ÉÏÑÝÁËÒ»³¡ÃÀÂÖÃÀÛ¼µÄÃɹÅ×å·þÊÎÖ÷Ìâչʾ»î¶¯£¬Õ¹Ê¾ÁËÖÚ¶à¾ßÓÐÃɹÅ×åÃñ×å·þÊÎÌصãµÄ·þ×°¡£   лªÉç·¢£¨¿µÎÄ¿ý É㣩

 

Mongolian traditional costumes (6)

Mongolian traditional costumes (7)

Mongolian traditional costumes (8)

Mongolian traditional costumes (9)

Mongolian traditional costumes (10)

Mongolian traditional costumes (11)

Mongolian traditional costumes (12)

 

 

 

 

SONY DSC

 

Mongolian traditional costumes (14)

Mongolian traditional costumes (15)

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Mongolian traditional costumes (17)

Mongolian traditional costumes (18)

Mongolian traditional costumes (19)

Mongolian traditional costumes (20)

Mongolian traditional costumes (21)

Mongolian traditional costumes (22)

Mongolian traditional costumes (23)

Mongolian traditional costumes (24)

Mongolian traditional costumes (25)

Mongolian traditional costumes (26)

Mongolian traditional costumes (27)

Mongolian traditional costumes (28)

Mongolian traditional costumes (29)

Mongolian traditional costumes (30)

 

Please follow and like us:
0